LV EN
NOSŪTĪJUMA FORMA
 
Izmeklējamā materiāla nosūtīšanai uz laboratoriju jāizmanto veidlapa, kas ir MK noteikumu Nr.265 (04.04.2006.)76.pielikums.
 
Aizpildot nosūtījumu JĀIEVĒRO:
 
1.    Nosūtījums ir jāaizpilda 2 eksemplāros
2.    Jānorāda izmeklējuma maksātājs
3.    SALASĀMI un PILNĪGI ir jāaizpilda dati par:
        1) pacientu – vārds, uzvārds, personas kods
        2) materialu – objekts, lokalizācija, izskats,
        3) svarīgākiem klīniskiem datiem,
        4) ārstu, kas nozīmējis izmeklējumu
        5) iestādi, no kuras izmeklējums tiek nosūtīts
4)    CITO! Izmeklējumiem telefons vai e-pasts, uz kuru paziņot rezultātu
 

76.pielikums (.DOC formātā)
Histoloģijas nosūtījums (.DOC formātā)

Nosūtījums dermatovenerologiem (.DOC formātā)