LV EN

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika

 


 

Projekta nosaukums: „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika”
Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros

 

Projekta identifikācijas Nr.: 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019
Projekta izpildes termiņš: 20 mēneši (2014.gada 1.janvāris - 2015.gada 31.augusts)
Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, SIA „Gremošanas slimību centrs GASTRO”, SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija”
Projekta kopējais finansējums: 374 746,02 EUR (BMC – 159 361,64 EUR, SIA GASTRO – 106 715,39 EUR, SIA AHL – 94 265,26 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A.Linē

Projekta mērķis ir izstrādāt un validēt jaunu diagnostikas līdzekli - vēža specifisku autoantivielu testu agrīnai kuņģa vēža diagnostikai. Projekta ietvaros īstenotais pētījums atbilst valstī noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

1.1. Jauna kuņģa vēža antigēnu paneļa izstrāde un tā diagnostiskās vērtības noteikšana retrospektīvā pētījumā.

1.2. Antigēnu paneļa pielietojuma gastrointestinālo audzēju diferenciāldiagnostikā novērtēšana.

1.3. Klīniskā materiāla kolekcijas veidošana, klīniskās informācijas apkopošana, endoskopiskā, histoloģiskā un laboratoriskā izmeklēšana.

1.4. Jaunās Autoantivielu testa versijas testēšana prospektīvā populācijas pētījumā.

1.5. PVY vīrusveidīgo daļiņu piemērotības izvērtēšana rutīnas diagnostikā lietojama testa izstrādei.

Pētījuma rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 

Projekta norīse

SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija” projekta norisē tika iesaistīti pētnieki S.Isajevs un I.Liepniece-Karele.
2014. gada februārī-martā projekta ietvaros SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija” (AHL) izstrādāja histopatoloģisko protokolu kuņģa biopsiju novērtēšanai, krāsojot histoloģiskus preparātus ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas H.pylori noteikšanai. Turklāt, gadījumā, ja H. pylori infekcija krāsojot preparātus pēc Gīmzas metodes nav pārliecinoša, tad ir validēta imūnhistoķīmiskā izmeklēšanas metode. Visas atbildes tiek sniegtas laboratorijas sistēmā un pieejamas datorizdrukas formā. Lai nodrošinātu augstu rezultātu kvalitāti visus mikropreparātus novērtēja divi neatkarīgi patologi, bet pēc tam rezultātu neatbilstības gadījumāpreparāti tika pārskatīti un veidots galīgais slēdziens.


Šajā laika posmā AHL tika izmeklēti 15 kuņģa biopsijas audu paraugi. No katra pacienta morfoloģiski vismaz tika novērtēti pieci audu paraugi-divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa.
Mikropreparāti tika krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas H.pylori noteikšanai; gadījumā, ja H. pylori infekcija ir nepārliecinoša tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode.


Mikropreparāti tika novērtēti pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas, nosakot un novērtējot dažādās pakāpēs šādas izmaiņas kuņģa gļotādā-akūta un hroniska iekaisuma pārmaiņas, atrofiju, intestinālu metaplāziju un H.pylori kolonizācijas pakāpi. Tajā pašā laikā tika novērtētas arī citas morfoloģiskās pārmaiņas kuņģa gļotādā-erozija, čūla, fibroze, tūska, pilnasinība, displāzija, polips, audzējs u.c. Pēc mikropreparātu novērtēšanās katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstībās risku.


Tajā pašā laikā projekta dalībnieks piedalījās sanāksmē par protokola izstrādi turpmakai autoantivielu testēšanā.

 

2014. gada aprīlī-jūnijā projekta ietvaros SIA „Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā” (AHL) tika izmeklēti 32 kuņģa biopsijas audu paraugi. No katra pacienta morfoloģiski vismaz tika novērtēti pieci audu paraugi-divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa.
Mikropreparātus neatkarīgi novērtēja divi pētnieki (S.Isajevs un I. Liepniece-Karele), un slēdzinienu neatbilstības gadījumā, preparāti tika atkārtoti pārskatīti. Mikropreparāti tika krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas H.pylori noteikšanai; gadījumā, ja H. pylori infekcija ir nepārliecinoša tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode.
Mikropreparāti tika novērtēti pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas. Pēc mikropreparātu novērtēšanās katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstībās risku.


Tajā pašā laikā tiek izstrādāts protokols intestinālās metaplāzijas tipēšanai, kā arī veikta literatūras izpēte par pētījuma tēmu (kopā 28 zinātniskie raksti).
 

2014. gada jūlija - septembra periodā projekta ietvaros SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija” (AHL) tika izmeklēti 28 pacientu kuņģa biopsijas audu paraugi. Katra pacienta paraugi tika atbilstoši sagatavoti, apstrādāti un krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas metodes, lai veiktu histoloģisko izmeklēšanu. Morfoloģiski no katra pacienta tika novērtēti pieci audu paraugi - divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa gļotādas.
Mikropreparātus neatkarīgi novērtēja divi pētnieki (S.Isajevs un I. Liepniece-Karele), un slēdzienu atšķiršanās gadījumā, preparāti tika atkārtoti pārskatīti un kopīgi analizēti. Ja ar Gimsas metodi H.pylori infekcijas diagnostika bija nepārliecinoša, tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode. Katrs mikropreparāts tika novērtēts pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas. Pēc mikropreparātu novērtēšanas katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstības risku.
Regulāri turpinās darbs ar jaunāko literatūru, tiek veikts jaunākās zinātniskās literatūras un informācijas apskats un informācijas papildināšana medicīnas informācijas elektroniskajās datu bāzēs.

 

SIA „Akadēmiskajā Histoloģijas laboratorija” projekta darbinieki regulāri veic jaunākās zinātniskās literatūras studijas, pilnveidojot zināšanas patoloģijā (18 zinātniskie raksti, viena monogrāfija par pirmsvēža stāvokļu etiologiju, patoģenēzi un morfoloģisko ainu.


2014. gada oktobrī-decembrī projekta ietvaros SIA „Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā” (AHL) tika izmeklēti 29 kuņģa biopsijas audu paraugi. No katra pacienta morfoloģiski vismaz tika novērtēti pieci audu paraugi-divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa.
Mikropreparātus neatkarīgi novērtēja divi pētnieki (S. Isajevs un I. Liepniece-Karele), un slēdznienu neatbilstības gadījumā, preparāti tika atkārtoti pārskatīti. Mikropreparāti tika krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas H.pylori noteikšanai; gadījumā, ja H. pylori infekcija ir nepārliecinoša tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode.
Mikropreparāti tika novērtēti pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas. Pēc mikropreparātu novērtēšanas katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstības risku.
Tajā pašā laikā 19 pacientiem tika veikts imūnhistoķīmiskais pilotpētījums gļotādas mucīnu (MUC1) noteikšanai. Ir parādīts, ka MUC-1 ekpresija novērojama epitēlija šūnās kuņģa corpus un antrum daļā, un, progresējot gļotādas atrofijai, MUC-1 ekspresija samazinās. Tādējādi, MUC-1 ekspresijas noteikšanu varētu izmantot par vienu no gļotādas atrofijas rādītāju.

 

2015. gada janvāri-aprīli SIA „Akadēmiskajā Histoloģijas laboratorija” projekta darbinieki regulāri veic jaunākās zinātniskās literatūras studijas, pilnveidojot zināšanās patoloģijā (16 zinātniskie raksti, viena monogrāfija par kuņģa audzēju (Pasaules Veselības Organozācijas Gremošanas sistēmas audzēju klasifikācija).
2015. gada janvārī-aprīlī projekta ietvaros SIA „Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā” (AHL) tika izmeklēti 342 kuņģa biopsiju gadījumu audu paraugi. No katra pacienta morfoloģiski vismaz tika novērtēti pieci audu paraugi-divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa.
Mikropreparātus neatkarīgi novērtēja divi pētnieki (S. Isajevs un I. Liepniece-Karele), un slēdzinienu neatbilstības gadījumā, preparāti tika atkārtoti pārskatīti. Mikropreparāti tika krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gīmzas H.pylori noteikšanai; gadījumā, ja H. pylori infekcija ir nepārliecinoša, tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode.
Mikropreparāti tika novērtēti pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas. Pēc mikropreparātu novērtēšanas katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstībās risku.
Tajā pašā laikā 32 pacientiem tika turpināts imūnhistoķīmiskais pilotpētījums gļotādas mucīnu (MUC-1) noteikšanai. Ir parādīts, ka MUC-1 ekpresija novērojama epitēlija šūnās kuņģa corpus, leņķa un antrum daļā, un, progresējot gļotādas atrofijai, MUC-1 ekspresija samazinās.
No 2015. gada marta projektā strādā pētnieks N.Jurka. Šajā laikā posmā tika papildus veiktas zinātniskās literatūras studijas par preparātu digitālu apstrādi, kā arī uzsāktā projekta iegūto rezultātu dokumentācijas pārskatīšana, datu statistiskā apstrāde, kā arī mikropreparātu digitālā apstrāde un uzglabāšana.

 

2015. gada maijs - augusts projekta ietvaros SIA „Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā” (AHL) tika izmeklēti 255 kuņģa biopsiju gadījumu audu paraugi. No katra pacienta morfoloģiski vismaz tika novērtēti pieci audu paraugi-divi no kuņģa antrum daļas, divi no kuņģa corpus daļas un viens no kuņģa leņķa.
Mikropreparātus novērtēja pētnieks I. Liepniece-Karele. Mikropreparāti tika krāsoti ar hematoksilīnu/eozīnu, Alciānzilo un pēc Gimzas H.pylori noteikšanai; gadījumā, ja H. pylori infekcija ir nepārliecinoša, tika izmantota imūnhistoķīmiskā krāsošanas metode.
Mikropreparāti tika novērtēti pēc papildinātās Sidneja klasifikācijas. Pēc mikropreparātu novērtēšanas katram pacientam tika noteikta gastrīta stadija pēc OLGA (the Operative Link for Gastritis Assessment) un OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia) klasifikācijas, tādējādi nosakot kuņģa audzēja attīstības risku.
Šajā laika posmā tika veikta histopatoloģisko preparātu digitālā apstrāde un uzglabāšana, datu statistiskā apstrāde un analīze, kā arī ņemta dalība autoantivielu testa testēšanā.