LV EN
Dr. Inta Liepniece-Karele
ārsts-patologs

Dr. I. Liepniece-Karele ir medicīnas doktore, sertificēta ārste-patoloģe, laboratorijas vadītāja. Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmiju un Rīgas Stradiņa Universitātes doktorantūru. Specializējusies vispārējā un onkoloģiskajā patoloģijā.

Dr. I. Liepniece – Karele ir Latvijas Patologu asociācijas prezidente, Eiropas Patologu asociācijas biedre, kā arī ir pasniedzēja ārstu pēcdiploma apmācības programmās. Darbojas morfoloģisko vadlīniju izstrādē Eiropas patologu darba grupās un ir vairāku zinātnisko publikāciju autore.

Dr. Viesturs Putniņš
ārsts-patologs

Dr. V.Putniņš ir sertificēts ārsts-patologs ar lielu darba pieredzi vispārējā patoloģijā un uroloģiskajā patoloģijā. Dr. V.Putniņš ir absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, ir Latvijas un Baltijas-Vācu patologu asociācijas biedrs. Regulāri piedalās Latvijas Patologu asociācijas sēdēs un Baltijas-Vācu patologu semināros. Ir vairāku zinātnisko publikāciju līdzautors.

Dr. Ludmila Osipova
ārsts-patologs

Dr. L. Osipova ir sertificēta ārste-patoloģe, Latvijas Patologu asociācijas biedre ar darba pieredzi vispārējā un onkoloģiskajā patoloģijā.  Dr. L. Osipova regulāri piedalās Latvijas Patologu asociācijas sēdēs un Baltijas-Vācu patologu asociācijas rīkotajos semināros. Ir zinātnisko publikāciju un tēžu līdzautore.

 

Dr. Anda Averate
ārsts-patologs

Dr. A. Averate ir sertificēta ārste-patoloģe, Latvijas Patologu asociācijas un Baltijas-Vācu patologu asociācijas biedre ar darba pieredzi vispārējā patoloģijā. Kopš 2005.gada Akadēmiskajā Histoloģijas Laboratorijā ir kvalitātes kontroles vadītāja.

 

Dr. Sergejs Isajevs
ārsts-patologs
Dr Kristīne Nevidovska
ārsts-patologs

Ārsts –patologs beigusi RSU rezidentūru patoloģijā. Latvijas Patologu asociācijas biedre. Vairāku zinātnisku publikāciju līdzautore. Daktere ir specializējusies vispārējā patoloģijā un uropatoloģijā.