LV EN

     SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija” histoloģijas laboratorija darbojas no 2003.gada. Galvenais darbības virziens ir operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla histoloģiskā izmeklēšana. Paralēli diagnostiskam darbam, laboratorija ar savu personālu piedalās dažādos zinātniski pētnieciskos projektos.
     Laboratorija ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, kas nodrošina maksimāli ātru un kvalitatīvu preparātu sagatavošanu. Laboratorijā strādā atbilstoši kvalificēts personāls.
     SIA "Akadēmiskā histoloģijas laboratorija" ir izveidota, ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar LVS EN ISO 15189 standarta "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības." prasībām. Laboratorija ir pirmā akreditētā histoloģijas laboratorija Latvijā. Laboratorija ar labiem rezultātiem regulāri piedalās kvalitātes uzraudzības programmā patoloģijā, kuru organizē Labquality no Somijas.